Welkom bij Hart voor Veerkracht, praktijk voor Therapie en Coaching

'Als je het oude loslaat, ben je vrij iets nieuws te omarmen'

Dit is het motto waar ik mee werk. Oude patronen zitten soms zo ingesleten, dat er geen ruimte is voor nieuwe inzichten. Je persoonlijke ontwikkeling stopt en je houdt vast aan het oude, omdat je dat nou eenmaal gewend bent en het veilig voelt.

Gevolg hiervan kan zijn dat je veel stress ervaart, overspannen wordt of zelfs in een burn out terecht komt. Ook kan er door chronische verveling of te weinig uitdaging een bore out ontstaan.

In andere gevallen kan het zijn dat je handelen en gedrag bepaald wordt door een nare of zelfs traumatische gebeurtenis. Uiteindelijk kan bij 'het oude' blijven resulteren in niet alleen geestelijke maar ook lichamelijke klachten.

Het is voor mij een groot voorrecht om jou te helpen het oude los te laten en het nieuwe te omarmen!

Graag tot ziens in mijn praktijk in Benthuizen, vlakbij Zoetermeer!

Ellen-Tine de Graaf-van der Spek


Ben jij er aan toe het oude los te laten?